• 17 – 19 април 2015
  • Курс 2013, Модул 08
  • Място – София, офис Едикта
  • Начало – петък, 9,00ч

!!! Училището си запазва правото за промени на предварително обявените датите в случаи, които са в интерес на студентите, като се ангажира да предупреди всеки лично по телефон!

Хомеопатично обучение - курс 2013, Модул 08