Конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“

9-10 юни 2023 г.

Хотел „Рамада София Сити Център“, гр. София

Проектът е иницииран от Тъканна банка „Биорегенерация“ и Балканската асоциация по невромодулация биофийдбек и неврофийдбек (БАНБН), като е провокиран от нарастващия брой български семейства, които търсят терапевтични начини за справяне с разстройствата в поведенческия и когнитивния спектър при деца с аутизъм. Научен и медицински консултант на проекта е д-р Димитър Колев д.м. – началник на отделение към клиника „Нервни болести“ на ВМА, съпредседател на  БАНБН и хоноруван преподавател по невролингвистика и приложна психофизиология към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград.


Конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“Конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“Конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“Конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“Конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“Конференция „Аутистичен спектър – съвременни диагностични и терапевтични насоки“


9 ЮНИ 2023 – ПЕТЪК

8:00 – 8:30 ч. – Регистрация, кафе

8:30 – 9:00 ч. – Приветствия от държавни, общински и професионални институции

9:00 – 10:00 ч. – „Разстройства от аутистичния спектър: персонализираната терапия с мезенхимни стволови клетки ли е бъдещето?“ – Проф. Ердал Карайоз, Турция

10:00 – 10:30 ч. – „Метали – интоксикация и детоксикация при деца с разстройства в развитието“ – Д-р Мария Савчева

10:30 – 11:00 ч. – „Автотелата срещу невронални структури като диагностичен и имунопатогенетичен маркер.“ – Доц. Екатерина Иванова –Тодорова

11:00 0 11:30 ч. – „Диагностични възможности на swLORETA qEEG и използването ѝ за невронавигация при невромодулиращо лечение при ASD.“ – Д-р Димитър Колев

11:30 – 12:00 ч. – Кафе пауза

12:00 – 12:30 ч. – „Невромодулация при деца от аутистичния спектър – rTMS, tDCS“ – Проф. Пламен Божинов

12:30 – 13:00 ч. – „Диагностика на риска от аутизъм при бебета и деца до 3 г.“ – Проф. дпн Моника Богданова

13:00 – 13:30 ч. – „Ключовата роля на логопеда при консултиране, диагностика и терапия на разстройства от аутистичния спектър“ – Доц. Елка Горанова

13:30 – 14:30 ч. – Обяд

14:30 – 15:00 ч. – „Резултати и анализи на микроелементи от коса – връзки и зависимости при терапия“ – Проф. Милен Богданов

15:00 – 15:30 ч. – „Киндинорм – част от интегративния подход за балансиране на психоемоционалното състояние при деца с проблеми на развитието.“ – Д-р Мария Савчева

15:30 – 16:00 ч. – „Комплексен лечебен подход при дете с аутизъм – опит от Cellthera Clinic“ – Проф. д-р Ярослав Михалек, Чехия

16:00 – 16:20 ч. – Кафе пауза

16:20 – 16:50 ч. – „Неудобните въпроси за стволовите клетки“ – Мая Стоева, административен директор на Тъканна банка „Биорегенерация“

16:50 – 17:10 ч. – „Развитие и стимулиране на говора при деца от 0 до 3 години. Важни съвети за родители – какво трябва да правят и какво – да не правят родителите! Етапи на езиковото развитие“ – Боряна Мургина

17:10 – 17:45 ч. – Въпроси и отговори

 

10 ЮНИ 2023 – СЪБОТА

9.00-9.30 ч. – Настаняване, кафе

9.30-10.00 ч.: „Съвременни аспекти в диагностиката и лечението на ASD“ – Д-р Димитър Колев

Д-р Димитър Колев, д.м. е началник на отделение към клиника „Нервни болести“ на ВМА, съпредседател на  БАНБН и хоноруван преподавател по невролингвистика и приложна психофизиология към Югозападния университет „Неофит Рилски“, Благоевград.

10.00-10.30  ч.: „Ролята на стволовите клетки при лечение на деца в аутистичния спектър.“ – Проф. Душан Марич, Сърбия

Специалист по ортопедия и детска хирургия в Клиниката по педиатрия към Войводинския институт за детско здраве в Нови Сад. Д-р Душан Марич е пионер в терапията със стволови клетки и основател на Асоциацията за възстановителна ортопедия ORTO-CELL. През 2015 г. извършва първата операция чрез трансплантация на стволови клетки в Сърбия

10.30-11.00 ч.: „Лечение с имуноглобулини при деца от аутистичния спектър“ – Д-р Джихан Абазович, MD, PhD, Сърбия

Д-р Джихан Абазович е специалист по спешна медицина. След завършването на медицина в Белград, работи в Бразилия в областта на клетъчната генетика. Д-р Абазович е един от пионерите в Сърбия, който въвежда регенеративната медицина в клиничната практика.

11.00-11.30 – Кафе-пауза

11.30-11.50 ч.: „Роля на генетични и епигенетични маркери при биомедицинския подход на лечение на деца с проблеми в развитието“ – Д-р Таня Кадийска

Таня Кадийска е доктор по биология с добита компетентност „Медицинска биохимия“ и преподавател в Медицински университет – София. Ръководител е на сектор „Нутригенетика “ към ГМДЛ „ Геника “ и Геномен център – България, АД. Член е на асоциацията на Мария Кюри MCAA Bulgarian chapter и Европейската асоциация по човешка генетика (ESHG).

11.50-12.10 ч.: „Микробиом, чревни нозоди и възможности на хомеопатията в терапията на деца от аутистичния спектър“ – Д-р Дора Пачова

Д-р Дора Пачова е лекар хомеопат с 30 годишна практика. Директор на Център за здраве и образование „Едикта“. Председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България. Координатор на Подкомитета по образование към Европейския комитет по хомеопатия. Магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания, а също и магистър по хомеопатична терапия.

12.10-13.00 ч.: „АБА – Приложен поведенчески анализ и приложение в ерготерапията“ – Чад Хъникът, АБА терапевт, САЩ и Димитър Урдев „Образование за деца и младежи със СОП. Реалност и възможности за развитие“ – Димитър Урдев

Чат Хъникът е лицензиран и сертифициран анализатор на поведението. Завършва Държавния университет в Аризона. Лизензиран е във Вирджиния като преподавател на ученици с различни специфични образователни потребности. Той е главен изпълнителен директор на Evidence Based Classroom Solutions, LLC

Димитър Урдев е учредител на Фондация „За утре“. Родител е на дете със СОП. С насочена и последователна информационна дейност, относно образованието на децата със СОП у нас, той намира успешни модели за терапия и обучение на деца в аутистичния спектър.

13.00-14.00 ч. Обяд

14.00-15.00 ч.: „Ученето се случва, когато е забавно“ – Училище „МИЛЕА“, Милена Паунова – създател, Анна Иванова – ерготерапевт, Олга Георгиева – логопед, Красена Христова – учител

Училище „Милеа“ е създадено през 2019 г. Успява да синхронизира държавните образователни стандарти и сензорно-базирания обучителен подход в иновативна концепция за успех сред децата в училищна възраст. Училището предлага подкрепа и приемане на различните стилове на учене и стимулира развитието на естествения потенциал на детето, позволявайки му да запази своята уникална идентичност и потребност от игра и движение, и най-вече да усъвършенства своите образователни умения всеки ден.

15.00-15.30 ч.: „Оптометрия и зрителна терапия при аутизъм“ – Д-р Гжегош Левицки

Д-р Левицки завършва оптометрия във Варшавския университет и Университета на Адам Мицкевич в Познан. Той е зрителен терапевт и оптик. Специализира в диагностика и лечение на зрителни нарушения – бинокулярно зрение, амблиопия, супресия, акомодация, очни движения, фиксация, дисфункция на зрителното възприятелие при лица с проблеми в развитието.

15.30-16.00 – Кафе-пауза

16.00-16.30 ч.: „Мозъчна алергия и разстройство в аутистичния спектър“ – Проф. Теохарис Теохаридес

Проф. д-р Теохаридес е част от екипа на Nova Southeastern University (NSU), Флорида. Директор е на Центъра за върхови постижения в NSU. Бакалавър по „Изкуство“, доктор по „Философия“ и доктор по „Медицина“ от Йейлския университет, САЩ. Работи върху проучвания с тъканни имунни клетки и мастни клетки, които играят ключова роля в патогенезата на разстройствата от аутистичния спектър, синдрома на хроничната умора и пост-ковид синдром. Проф. Теохаридес има над 470 публикации с 41 853 цитирания, което го поставя в топ 2% от най-цитираните автори в света и е най-високо оцененият експерт по мастоцитите от Expertscape.

16.30-17.30 Въпроси-отговори

Билети за събитието (цената е 150 лева за двата дни с включен превод, кафе и обяд) можете да закупите от https://epaygo.bg/1717938391