• 03.12.2021 г.
  • От 18:30 до 20:30 ч.
  • Онлайн лекция със Силвия Маринова

Преходите през трудни времена и кризи в живота на хората от древността е бил направляван от митовете, офирмили традициите им. И макар да изглежда, че съвременния цивилизован свят се движи от други закони и нрави, далеч от мита, в дълбините на човешката психика невидимите нишки на митологичните образи и динамики направляват жтийския ни опит и до днес. Изследователите в областта на митологията, археологията, етнологията, психоаналитичните направления, произхождащи от Фройд, Юнг и техните последователи ни дават неопровержими доказателства за това, че, както пише един от най-бележитите изследователи на митовете, Джоузеф Кембъл:

„По целия населен свят, във всички времена и при всякакви обстоятелства човешките митове процъфтяват и са живото вдъхновение за всичко останало, което се е родило чрез дейността на човешкия ум и тяло. Няма да е прекалено, ако кажем, че митът е тайната врата, през която неизчерпаемите енергии на Космоса се изливат в проявленията на човешката култура. Религиите, философиите, изкуствата, социалните системи на първобитните и исторически общества, основните открития в науката и технологиите, самите съновидения, нахлуващи в съня, извират от основополагащия магически пръстен на мита.“ („Героят с хиляди лица“, Изд. „Елементи“,София 2017)

Как би изглеждала настоящата ни глобална социална ситуация на колективно и лично ниво, ако я разгледаме през митологичната образност, използвайки астрологичната символика и юнгианската психология, ще е тамата ни за изследване в предстоящата лекция. Социалните кризи като войни, епидемии, природни катаклизми разклащат сериозно познатите ни обществени норми и порядки, и провокират дълбоко чувство за несигурност, страх, объркване, паника. Независимо дали познатият ни свят ни е харесвал или не, пред лицето на неизвестността базисните ни инстинкти за оцеляване и самосъхранение са подложени на изпитание. И единствено умението ни да поддържаме жива връзката с мъдростта, която всеки от нас има вътре в себе си, би могла да ни помогне да преминем през изпитанията и да пресъздадем живота си с ново разбиране и съобразно променените обстоятелства.

Настоящата лекция не претендира за изчерпателно изследване на такава богата, всеобхватна и развиваща се във времето тема. Идеята ѝ е да направим опит да открехнем поне мъничко тайната врата към едно по-символно разглеждане на предизвикателствата, пред които сме изправени на лично и колективно ниво. За целта, освен идеята, която ще ви представя, ще отделим време за дискусия на вашите идеи и въпроси. А при необходимост и интерес, ще продължим изследването ѝ в някои от предстоящите ни срещи във „Вечери в Едикта“ през следващите месеци.

  • Такса за участие: 25 лв.
  • Запазете мястото си до 02.12.2021 г.

Лектор

Силвия Маринова – психолог и астролог, аналитичен психотерапевт под супервизия към БОАП „К. Г. Юнг“
Астрология и психотерапия: Facebook