25-27 март 2016

  • Основна тема: ПОЗОЛОГИЯ – Науката за хомеопатичната доза. Детски типове.
  • Място: хотел Санкт Петербург, Пловдив
  • Начало: 14 ч. на 25 март 2016