Модул 7

Курс Пловдив 2017

5-7 октомври 2018 г.

 

Основни теми:

ПОЗОЛОГИЯ

ДЕТСКИ ТИПОВЕ

МАТЕРИЯ МЕДИКА

 

Място на провеждане:

бул. Марица №91