Пренатална музика

Когато им се родило бебе, родителите отишли при един мъдрец и го попитали:

“Кога да започнем с възпитанието на детето?”

Мъдрецът отговорил:

  • Закъснели сте с 9 месеца.

Дълго време се е смятало, че животът започва с раждането и месеците, прекарани в утробата, нямат влияние върху характера и личността на хората. Днес все по-голямо внимание се обръща на вътреутробното развитие на човека.

Вече знаем, че детето приема информация и я съхранява в съзнанието или подсъзнанието си в много ранен етап от своето вътреутробно развитие. Още през 7-ма седмица човешкият ембрион започва да развива своите усещания и те се умножават и усъвършенстват всеки ден. Този факт поставя нови изисквания към средата, в която се формира човекът. Ако условията са благоприятни и стимулиращи развитието не само на физическото тяло, но и на психиката – можем да осигурим максимално висок потенциал за израстване на индивида.

Практикуването на методи за пренатално възпитание дава на майката възможност всеки ден да изгражда връзка с нероденото си дете – основа на бъдещите отношения с него. Различните начини на пренатално възпитание дават възможност на всички близки да участват в прекрасното събитие, наречено бременност.

Пренаталното възпитание и слушането на музика

Всяко дете в утробата чува звуците, с които е заобиколена майката: гласове на хора, трафик, телевизор, радио, музика. Звуците, създадени от външи стимули, минават през коремната кухина, която ги заглушава – все едно бебето слуша под вода.

Музикалният терапевт и редактор Гизела Уитуел обобщава своите наблюдения и проучвания в статия за Асоциация по пренатална и перинатална психология и здраве: „Музиката има важна роля в различните култури от незапомнени времена. Тя влияе дълбоко на човешките същества – на тяхното физическо, умствено, емоционално и духовно развитие. Музиката е предопределена да има по-активна роля в бъдещето на медицината.“

Елементите на музиката (тоналност, трептене, резонанс, сила на звука и ритъм) са елементи и на говоримия език. Музиката може да се разглежда като прелингвистичен език, който има ефект върху цялото човешко същество, влияе на тялото, емоциите, интелекта; развива вътрешния усет за красота и стабилност; пробужда качества, които не могат да се опишат и няма как да се изживеят по друг начин.

Пренаталното възпитание – възпитание на бъдещето

На Изток вярата, че възпитанието започва още в утробата, е част от начина на живот, докато на Запад на тази идея доскоро бе гледано с известна доза скептицизъм. Скорошните наблюдения и научни изследвания показват, че вътре в утробата плодът реагира на различни стимули, идващи от околната среда под формата на звукови и светлинни вибрации. Той не само реагира, но и използва получената информация за своето съграждане. Тези изследвания доказват верността на познания за света и човека, известни от  хилядолетия.

„Музиката е изкуството, което е най-близо до сълзите и паметта.“

Оскар Уайлд