8-10 март 2019

Модул 1: Първа помощ с хомеопатия

 

16 май 2019

Консултация по материала от Модул 1

17-19 май 2019

Модул 2: Остри състояния. Потенции.

 

21-23 юни 2019  

Лятно училище: Решаване на случаи, 30 уч часа групова супервизия. (Допълнително уточняване на мястото.)

 

13-15 септември 2019

Модул  3: Миазми. Анализ на случаи.

 

22-24 ноември 2019

Модул 4: Позология. Хомеопатична доза. Технология на работа.

 

Място на провеждане: Офис на ЦЗО „Едикта“