Природно човек е създаден здрав

Година първа 1893 – 1894

Редакторъ-издателъ: д-р Мирковичъ

Сливенъ

Скоро-печатница „Българско знаме”

Здравие и болестъ [*]

Година І, 15 априлъ 1893 г., книжка І


Природно человек е създаден здрав. Болестта си я печели той от неговото не добро поведение или незнание.

Изобщо болестите са следствие на едно неумерено ядение и пиание, и на едно телесно изложение под един нездрав климат, една несгодна температура, или на някои болезнени зародиши. Тези са, горе-долу, най-главните причини на болестите.

Действително ако хвърлим един поглед върху живота когото живееме и върху този, като как тряба да живее человек, за да бъде здрав, то ще намерим че ние изобщо сме в този пътъ в който не можим да бъдем здрави.

У нас най-несгодните и неупотребителни неща, по обичай, стават най-нужни, важни и употребителни. Много хора са съгласни да се лишат от хляб, което е собственната храна за тялото, от колкото да се лишат от тютюн, вино или ракия, които са съвършенно противни на здравието. Додето хората у нас живееха по-просто, по-природно, те бяха по-здрави; от както начнаха да влазят в криворазбраната цивилизациа, под влиянието на спиртовни, кафейни и други питиета, както и разни пушениа, от както начнаха да се хранят повечето с месо, за да закоравяват, от колкото с растителни вещества, от тогава болестите са умножиха. Ето що е человек да се води по искуственните неща, от колкото по природните.

Научно е веки доказано че охтиката се умножава и развива много повече под режима на месоядството, от колкото под сека друга постна храна.

За да дадем добър един потик в развитието на тоя важен за живота предмет, ние ще се постараеме да извлечем мненията на най-добрите списатели, които се са занимавали с человеческата храна: като каква трябва да бъде тя за да се съхрани здравето на человека и да се продължи живота му.

[*] Текстът е с максимално запазена структура, пунктуацията не е променяна, сменени са буквите, които вече не се използват.