Международен форум Дентална медицина и хомеопатия

Др Глория Файгелстейн, Бразилия

26-27 юни 2021, София

Програма:

Първи ден, 26 юни 2021 г.

 • Хомеопатията в денталната медицинска практика от гледна точка на конституцията на пациента.
 • Изследване на конституцията в Университетска стоматологична детска клиника
 • Превенция с хомеопатия – конституционални лекарства
 • Хомеопатия в денталната педиатрия
 • Флуор и конституция – клинично проучване
 • Превенция с хомеопатични лекарства при бруксизъм и бруксомания
 • Превенция с хомеопатични лекарства в ортодонтията
 • Хомеопатично лечение при ендодонтски инфекции – абсцеси

Втори ден, 27 юни 2021 г.

 • Орална хирурия – контрол на психиката (вкл. при други хирургични процедури)
 • Орални хирургични интервенции:
 • Лицево-челюстни хирургични интервенции
 • Ортогнатна хирургия
 • Имплантологична хирургия
 • Малки орални интервенции – екзодонтия – френектомия
 • Отстраняване на костни и мекотъканни лезии
 • Хомеопатия в парадонтологията и лигавичните заболявания
 • Хомеопатия в ендодонтията
 • Хомеопатия при инструментирането в ендодонтията
 • Възстановителни процедури – прилагане на HYPERICUM PERFORATUM и CALENDULA OFFICINALIS при оперативни интервенции и при протезиране

Подробностите за провеждане на семинара можете да видите ТУК.