Център за здраве и образование „ЕДИКТА” организира

Следдипломна квалификация за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина

София

Модул 1: 3-5.04.2020 г.

Модул 2: 8-10.05.2020 г.

 

Интензивният курс по хомеопатия и интегративна медицина включва следните теми:

Хомеопатия и интегративна медицина в началото на  ХХІ век; САМ в Европа. Кратък исторически преглед.

Хомеопатията като интегративна система; Основни закони и принципи.

Хомеопатична анамнеза и биопатография. Техники на водене на интервюто и записване.

Материя Медика (MM)Calc-c , Phos ;

Първа помощ с хомеопатични лекарства – общи принципи.

ММ –  Arn.  Hyper., Led.,  Ruta.,  Bell-p., Calend.

ММ – Apis, Acon.

Тоталност на симптомите. Конституция.

ММ – Ars-a, Calc-phos.

Представяне на клинични случаи на изучаваните лекарства

Хомеопатична анамнеза в остри случаи – теория

Лечение на пациенти с остри респираторни заболявания и грип.

MM: Bell, Bry., Rhus-t., Gels.,

Снемане на анамнеза на остър случай  – практика

MM: Verat., Arg-n, Cham., Mag-c., Mag-phos.

Хомеопатични лекарства – лечебни средства на динамично ниво. Съвременни теории за механизъм на действие. Произход, производство, съхранение.  Потенции – D, C, LM.

Повлияване на болков синдром.

MM: Merc. Hep-s, Nux-v., Coloc.,

Предразположение към  болести – Д-р Ханеман  „Хроничните болести”

Теория за миазмите – въведение. Епигенетика.

ММ: Nat-m., Sep. Petroleum,  Graphithes, Ferr-phos.
Шуслерови соли – общи принципи за предписване в денталната медицина.

Анализ на случаи. Конституционално лечение

ММ:   Puls, Sil, Staph.

Представяне на случаи.

Интегративен подход – съчетаване на хомеопатично лечение с други терапевтични методи –

Хомеопатия в помощ на терапевтите  – „Лечителю, излекувай себе си!“

 

В този курс имате възможноста да:

 • Създадете или надградите Вашето цялостно разбиране за хомеопатията
 • Задълбочите познанията си по интегративна медицина
 • Изучите и сравните възможностите на D, C и LM потенции

След завършването на този интензивен курс можете да продължите обучението си в модули от 3 до 10. Датите ще бъдат обявени на нашия календар.

В следващите модули:

 • Усвоите нови решения за психосоматични проблеми
 • Работите с пациенти под супервизия на опитен хомеопат
 • Надграждане и задълбочено изучаване на Материя Медика
 • Анализ на хронични случаи
 • Практическо изучаване на психосоматични модели
 • Съчетаването на хомеопатия с различни интегративни подходи
 • Практика под супервизия
 • Комплексен подход и др.

В този курс ще откриете още:

 • Творческа атмосфера
 • Интегративно познание
 • Споделяне
 • Общуване
 • Обогатяващо преживяване
 • Вашият практичен подход

За всеки модул са осигурени учебни помагала и възможност за практическо усвояване на знанията.

Преподаватели в този курс са лекари, които споделят с участниците практическия си опит и теоретичните знания от дългогодишната си практика като хомеопати. Подробности за всеки един от тях можете да намерите тук.

След приключване на курса и завършване на практическото обучение можете да кандидатствате за придобиване на Европейска диплома по хомеопатия.

Център за здраве и образование „Едикта” е единственият в България и един от общо 21 обучителни центрове, акредитирани към Европейския комитет по хомеопатия.

Интензивен курс по хомеопатия и интегративна медицина

Начин на провеждане

 • Модулно обучение: Един модул е 3 дни (от петък до неделя) и допълнителна самостоятелна работа. Датите за модулите са предварително посочени на нашия календар със събития.

Записване и информация

 • Център за здраве и образование „Едикта”
 •  0887 61 96 93; 0878 56 89 28; 02/8465091
 • www.edicta-bg.com
 • София 1202, ул. Иларион Макариополски №2

Такси и заплащане

Такса за модул 300 лв.

Заплащането може да бъде направено на място в нашия офис или по банков път.

 • ЕДИКТА ООД
 • BIC: UNCR BGSF
 • IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63

Този курс се осъществява с подкрепата на:

Интензивен курс по хомеопатия и интегративна медицина

Интензивен курс по хомеопатия и интегративна медицина

Интензивен курс по хомеопатия и интегративна медицина