Курс за следдипломна квалификация в София

Център за здраве и образование „ЕДИКТА” организира

Хомеопатия

Следдипломна квалификация за лекари по хуманна, дентална и ветеринарна медицина

В този курс имате възможноста да:

 • Създадете или надградите Вашето цялостно разбиране за хомеопатията
 • Задълбочите познанията си по интегративна медицина
 • Изучите и сравните възможностите на D, C и LM потенции
 • Усвоите нови решения за психосоматични проблеми
 • Работите с пациенти под супервизия на опитен хомеопат

 

София

Модул 1: 28.02.-1.03.2020 г.

Модул 2: 3-5.04.2020 г.

Модул 3: 8-10.05.2020 г.

Интензивният курс по хомеопатия и интегративна медицина включва следните теми:

 • Основи принципи и закони в хомеопатията
 • Задълбочено изучаване на лекарства
 • Първа помощ с хомеопатия
 • Органотропни лекарства
 • Епигенетика
 • Динамични модели
 • Миазматична оценка на случаите
 • Реперторизация на случаи и др.

 

След завършването на този интензивен курс можете да продължите обучението си в модули от 4 до 10. Датите ще бъдат обявени на нашия календар.

В следващите модули:

 • Надграждане и задълбочено изучаване на Материя Медика
 • Анализ на хронични случаи
 • Практическо изучаване на психосоматични модели
 • Съчетаването на хомеопатия с различни интегративни подходи
 • Практика под супервизия
 • Комплексен подход и др.

В този курс ще откриете още:

 • Творческа атмосфера
 • Интегративно познание
 • Споделяне
 • Общуване
 • Обогатяващо преживяване
 • Вашият практичен подход

За всеки модул са осигурени учебни помагала и възможност за практическо усвояване на знанията.

Преподаватели в този курс са лекари, които споделят с участниците практическия си опит и теоретичните знания от дългогодишната си практика като хомеопати. Подробности за всеки един от тях можете да намерите тук.

След приключване на курса и завършване на практическото обучение можете да кандидатствате за придобиване на Европейска диплома по хомеопатия.

Център за здраве и образование „Едикта” е единственият в България и един от общо 21 обучителни центрове, акредитирани към Европейския комитет по хомеопатия.

Начин на провеждане

 • Модулно обучение: Един модул е 3 дни (от петък до неделя) и допълнителна самостоятелна работа. Датите за модулите са предварително посочени на нашия календар със събития.
 • Теория: 450 часа  – 10 модула (5 семестъра) в 2,5 години. Всеки семестър включва 2 модула.
 • Практика: 150 часа. Студентите започват практическо обучение под супервизия след приключване на третия семестър.  Втората половина на третата година от обучението е предвидена само за практическо обучение под супервизия.

Записване и информация

 • Център за здраве и образование „Едикта”
 •  0887 61 96 93; 0878 56 89 28; 02/8465091
 • www.edicta-bg.com
 • София 1202, ул. Иларион Макариополски №2

Такси и заплащане

Заплащането става на в началото на всеки семестър (един семестър включва два модула, провеждани в дните петък, събота и неделя по предварително обявен график).

Такса за модул 300 лв.

Заплащането може да бъде направено на място в нашия офис или по банков път.

 • ЕДИКТА ООД
 • BIC: UNCR BGSF
 • IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63

Този курс се осъществява с подкрепата на: