Първата част: Картина на Есенциите

22-23 октомври 2016

В известен смисъл тази първа част на Основния курс е най-важна, защото върху добрата основа се могат да се надграждат много нови знания.

Обучението акцентира върху реални житейски ситуации, върху познанието ни за човека и неговия вътрешен свят, такъв какъвто всеки от нас го вижда и възприема, а не върху теоретично философски концепции.

Акценти в тази първа част са:

 • азбуката на вътрешния живот на човека
 • запознаване с ключовете за разбиране и управляване на емоциите.

Поставят се основи за разбиране на природата на болестта и здравето, вътрешните причини за житейските кризи и човешките конфликти.

Целта е участниците да се ориентират леко и без затруднения в своите собствени емоции и да познава добре пътищата, по които може да ги насочва във възходяща посока. В тази първа част сериозно се акцентира върху практиката, като се представят реални житейски ситуации.

Разглеждат се картините на есенциите, като всеки ще има възможност да се тества и да види до къде е стигнал в познанието за човешката природа.

Работи се с архетипни състояния, познати ни от нашия собствен живот, както и от психологията, астрологията, изкуството и литературата. Тези състояния се свързват в една завършена система, която е лесна за практическо приложение.

Това е обучение за хора, които искат активно да участват и да се забавляват. То е нещо съвсем различно от познатото ни „слушай и записвай”, „трупай информация”. Това е покана за активно участие, в което човек споделя преживяното и е готов да почерпи от опита на другите.

Водещ е д-р Тодор Господинов и неговата задача е да Ви покаже най-важното за цветните есенции.

Част от темите, които се разглеждат в двата семинарни дни са:

Наи-напред:

Намери нови приятели и се чувствай уютно с тях през уикенда!

И още:

 • Защо цъфтящите растения имат силата да „лекуват” Душата?
 • Каква е връзката на Цветните есенции и древната наука за живота и здравето Аюрведа?
 • Как Емоциите разболяват тялото?
 • Как да разпознаем Душевното състояние и да намерим правилния ключ за него?
 • Как са създадени Есенциите и как действат?
 • Кои са Есенциите и какво могат да направят за нас, за децата ни, за близките ни, за нашите домашни любимци, за нашите любими цветя?
 • Как можем да променим живота си с помощта за Есенциите?
 • Прилики и разлики с хомеопатия и алопатия.
 • Някои основни положения от философията на д-р Бах.
 • Основни начини за приемане на есенциите.
 • Общи принципи на комбиниране на есенциите и практически указания за тяхното прилагане.
 • Провери знанието си с „Познай състоянието и предложи подходяща есенция”.

Терапия на д-р Бах: Основен курс в три нива

І ниво: 22-23 октомври 2016

ІІ ниво: 12-13 ноември 2016

ІІІ ниво: 3-4 декември 2016

Начало на всяко ниво: 9:30 ч.

Място: офисът на Център за здраве и образование „Едикта”, Ул. Иларион Макариополски № 2, София, 02/8465091

Такса за участие:

 • При предварително записване до три дни преди датата на курса: 350 лева
 • При записване непосредсвено преди началото на курса: 390 лева

Плащане на място в офиса или по банков път

За курсисти, които биха желали да участват само в едно от нивата, таксата е 160 лв. при предварително записване (до 3 дни преди началото на нивото) и 190 лв. при записване непосредствено преди началото на нивото.

Банкова сметка:

 • „ЕДИКТА” ООД ,  УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми km
 • IBAN:  BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
 • BIC код: UNCRBGSF
 • Основание – Основен курс Терапия по метода на д-р Бах

Ако правите плащане по банков път, моля, обадете се в офиса и оставете данни за фактура и телефон за контакт.

При предварително заплащане, възникнали извънредни обстоятелства и невъзможност за посещение на курса, стойността на курса ще бъде възстановена на участниците, обадили се до 2 дни преди датата на курса, в размер от 90 % от пълната стойност. При отказ от участие 1 ден до датата на курса, таксата не се възстановява. Център за здраве и образование „Едикта“ си запазва правото за промени и се задължава да уведоми своевременно участниците.