Емоционална мъдрост с лековете от цветя на Бах

11.90 лв.

Лин Макуини

  • 80 с.
  • Издателство „Анхира“

Описание

Лин Макуини преподава към Баховия център в Англия и води семинари по цял свят.

Тя се запознава с лековете от цветя на Бах през далечната 1970 г. и оттогава помага с тях на хората да си възвръщат здравето и да откриват своята емоционална мъдрост.

Огромният ѝ опит и задълбочените познания в сферата на духовността, лековете от цветя и преподаването правят тази книга особено полезна.

Всички ние имаме нужда да развием по-голяма емоционална мъдрост. Лековете от цветя на Бах са липсващата връзка, която да помогне за възстановяването към цялост – на нас лично и на нашия свят.

Където и да живеем, ние споделяме живота си с други хора. И макар личните ни обстоятелства да се различават, емоциите ни свързват. Обсебени от собствени и чужди негативни емоции, ние създаваме цикли на тревожност, лошо здраве и проблемни отношения, които ни карат да се чувстваме зле или нещастни.

Превръщането на отрицателните ни модели в положителен жизнен опит е възможно!

Тази книга ни запознава с емоционалната мъдрост и простотата на лечебната система на д-р Едуард Бах. Описанията и красивите снимки на 38-те лека са ценен наръчник за цял живот, който помага лесно и бързо да определяме кои цветя са подходящи за нас и близките ни във всяка една житейска ситуация. Опитайте!