Хомеопатия при очни болести

18.00 лв.

Хомеопатичен справочник за очните патологии, кратка Materia Medica и уникален реперториум с множество интересни рубрики

Д-р Сергеечева О. М.

  • 176 с.
  • Издадена 2015
  • Превод от руски език

Описание

Известната руска лекарка-хомеопат Сергеечева е посветила своята книга на хомеопатичното лечение при очни заболявания. Книгата съдържа две части: част I – Хомеопатия в офталмологията, съдържаща информация за офталмологичните патологии и кратка Materia Medica; част II – Реперториум на очните заболявания, съдържащ симптоми от  Materia Medica на Ж. Шарет, Т. Д. Попова, У. Бьорике, Х. Ален, Дж. Кент, Дж. Витулкас, Р. Морисън, който е допълнен с някои наблюдения от собствената практика, без дублиране на рубрики от изброените източници.

Книгата е предназначена за специалисти-хомеопати, офталмолози и студенти, но може да събуди интереса и на широк кръг читатели, интересуващи се от хомеопатично лечение.