Комплект списания Homeopathic Links

17.00 лв.

Списание „Homeopathic links” е едно от водещите списания по хомеопатия в света. Създадено е през 1987 г. от д-р Бийт Спринг и се е утвърдило като основно място за научни публикации в областта на хомеопатичното лечебно изкуство. Чрез него се свързват хомеопати от над 50 страни и се стимулира обменът на идеи и случаи между практикуващите. В списанието се публикуват проучвания, доказателства и резултати, тестове, клинични изследвания, анотации на книги и съобщения за семинари за продължаващо обучение. Излиза четири пъти в годината, в момента основно в електронен формат.

Описание

Комплект списания Homeopathic Links Комплект списания Homeopathic Links Комплект списания Homeopathic Links Комплект списания Homeopathic Links

В България „Homeopathic links” излиза в периода 2002 – 2003 г. Издателство „Едикта” започва публикуването на 4 броя годишно, но по редица причини броеве 3-4/2002 са публикувани заедно, а също 1-2/2003 и 3-4/2003.

В българското издание са подбрани най-интересните и качествени статии, за да послужат на хомеопатите у нас като учебно четиво, както и да обогатят познанията на практикуващите. Разнообразните статии, свързани с философия, предписание, случаи и картини на лекарства носят познание и опитност на всички, които предприемат пътешествието в света на хомеопатията.

„Homeopathic links” брой 2/2002

Теми на броя:

 • Ваксинации
 • Calculus renalis
 • Natrum muriaticum
 • Lac equinum
 • Философия

„Homeopathic links” брой 3/2002

Теми на броя:

 • UV-rays
 • Mercurius
 • Opium
 • Случай на Haloperidol

„Homeopathic links” брой 4/2002

Теми на броя:

 • Личността на Ханеман
 • Variolinum
 • Vaccininum
 • Malandrinum

„Homeopathic links” брой 1/2003

Теми на броя:

 • Mephitis putorius
 • Buteo
 • Taxus brevifolia
 • Sanguis souris

„Homeopathic links” брой 2/2003

Теми на броя:

 • Потенцирането
 • Метод на д-р Шанкаран
 • Интерация
 • Medorrhinum

„Homeopathic links” брой 3/2003

Теми на броя:

 • Salmon
 • Moschus
 • Интервю с д-р Виджейкар
 • Снемане на случай

„Homeopathic links” брой 4/2003

Теми на броя:

 • Calcarea bromata
 • Calcarea fluorica
 • Kali silicicum
 • Thuja occidentalis