Имиграция, конфликти и трансформация на идентичности в Европейския съюз

17.00 лв.

Тази книга ще промени представите Ви за Европа, в която живеем, ще вложи нов смисъл в понятието Стария континент, ще преобърне разбиранията Ви за конфликтните зони и противопоставянето на религиите и ще промени представата Ви за самите Вас като европейци.