Хомеопатична позология

4.00 лв.

„Хомеопатична позология” е първата книга на д-р Аджит Кулкарни, Индия, преведена на български език.

Д-р Кулкарни е един от водещите индийски хомеопати, директор на Изследователския институт по хомеопатия в Пуна, Индия. Преподавател е в Хомеопатичния медицински колеж в Сатара вече 15 години, а също така е и ръководител на докторанти в няколко колежа в Индия. На българската публика д-р Кулкарни е познат с много си участия в различни медии, където коментира различни аспекти в хомеопатичното лечение. Българските хомеопати са запознати с неговия задълбочен преподавателски метод, при който той се стреми не само да сподели знанията си, но и да помогне за индивидуалното развитие на всеки един от курсистите си.

Описание

„Хомеопатична позология – умението да предпишеш точната доза на пациента” е изключителен изследователски труд, в който са застъпени различни аспекти при подбора не само на правилното лекарство, но и на правилната потенция, на методите на повторение, както и кога е подходящо да бъде сменено лекарството.

„Има доста мнения относно избора на потенциите, но едновременно с това много малко научна литература. В тази книга съм положил максимални усилия да изясня всеки компонент при избора на потенция.”

„Предметът за избиране на потенции и повторение е основен и винаги е бил изпълнен с противоречия. Направих опит да изградя предмета на позологията (наука за дозите) въз основа на някои опорни компоненти.”

Това пише д-р Кулкарни в предговора към първото и второто издание на книгата.

Основни акценти в книгата са:

 • Индивидуализация и гъвкавост
 • Потенциал на болестта
 • Чувствителност
 • Възприемчивост
 • Етиологични фактори
 • Миазматична оценка
 • Подобие: степен и ниво
 • Потискане
 • Тип на пациента
 • Естество на виталността
 • Карта на възприемчивостта
 • Повторение на дозите
 • Указания за избор на потенция и повторение на дозата
 • Практически примери

Всички части са подкрепени с разясняващи схеми, които правят материята още по-разбираема.

Тази книга ще подобри разбирането за точната доза на практикуващите хомеопати и ще разясни този толкова сложен въпрос на всички, които започват своето пътуване в хомеопатията.

 • 72 с.
 • София, 2005
 • Homeopathic posology, Ajit Kulkarni
 • Second edition
 • Издава: Център за здраве и образование „Едикта”
 • Гр. София
 • Превод: д-р Мария Стоянова
 • Редактор: д-р Дора Пачова, д-р Атанас Гълъбов
 • Коректор: Мария Джонгова, Веселина Руменин
 • Компютърен дизайн и предпечат: Весела Кръстева
 • Печат: „Джовани принт”