Хомеопатична позология

4.00 лв.

„Хомеопатична позология” е първата книга на д-р Аджит Кулкарни, Индия, преведена на български език.

Д-р Кулкарни е един от водещите индийски хомеопати, директор на Изследователския институт по хомеопатия в Пуна, Индия. Преподавател е в Хомеопатичния медицински колеж в Сатара вече 15 години, а също така е и ръководител на докторанти в няколко колежа в Индия. На българската публика д-р Кулкарни е познат с много си участия в различни медии, където коментира различни аспекти в хомеопатичното лечение. Българските хомеопати са запознати с неговия задълбочен преподавателски метод, при който той се стреми не само да сподели знанията си, но и да помогне за индивидуалното развитие на всеки един от курсистите си.