Медиацията в брачните отношения

17.00 лв.

Юлия Раданова

  • 199 с.
  • Издава: Сиби
  • Издание: 2021

Описание

В изданието са изследвани специфичните проблеми и различните проявления на процеса на медиация в семейна среда, като се обръща внимание на конкретните особености на медиационната процедура. Авторът защитава тезата, че приоритетното решаване на семейните проблеми следва да бъде извършено по извънсъдебен ред чрез съвременен холистичен подход, основан на последните достижения на медиацията и на добрите чуждестранни практики. Фокусирано е върху мястото на детето в медиационния процес и прийомите , с които се защитава неговият интерес.

Книгата е подходяща за медиатори, адвокати, съдии, юристи, психолози, социални работници и за всеки с интереси към динамиката на семейните отношения.

Юлия Раданова е медиатор, преподавател и изследовател в сферата на медиацията. Основател и председател на Института по медиация и управление на спорове (ИМЕУС), активно участва в развитието на съвременните тенденции за извънсъдебно решаване на конфликти в страната. Адвокат от Софийската адвокатска колегия.