Актиниди

12.00 лв.

Материя Медика – елементи от седмия период на менделеевата таблица и тяхното прилагане в хомеопатичната практика

Патриция Леру

  • 126 с.
  • Превод от руски

Изчерпан

Описание

Седмият период е изучен малко, но представлява голям интерес за хомеопатите. Но трябва да се признае, че значителен брой елементи понастоящем не съществуват като хомеопатични препарати. Главната тема на този период е балансирането на човека между потенциално огромна, но в същото време неозбежна и разрушителна енергия.

В книгата радиокативните елементи са разгледани поотделно (чисти елементи) и във вид на соли.

Предстои да изучите и разберете силата, едновременно градивна и разрушителна, и ползата от тези препарати, които могат да позволят на пациентите да излязат от границите на техните персонални възможности и да ги изведат, по този начин от трудни ситуации, които са изглеждали безнадеждно объркани.

„Препоръчвам тази книга да се прочете от всички, занимаващи се с хомеопатия, тъю като тя показва използването на практика на препаратите от периода на Урана, за които вероятно, сме длъжни да си спомняме и използваме по-често, отколкото сме го правили до днес. Трябва да бъдем признателни на Патриция Леру, благодарение на която можем да предписваме тези средства по-често и по-успешно. Нейната книга може да бъде наречена пътеводител, необходим в разузнаването в областта на Актинидите.“

Ян Шолтън