По пътя на душата

21.00 лв.

Из словото на Учителя Беинса Дуно

 • Издава: Едикта ООД
 • ISBN: 987-619-90090-2-4
 • Страници: 320
 • Твърда корица
 • Височина: 200 мм
 • Ширина: 125 мм
 • Тегло: 393 гр.

Читателю, пред теб е една безценна книга, в която Словото на Учителя повдига булото на множество неразгадани съдбовни въпроси, неизменно занимаващи умовете на хората. Осветлени са етапите в дългото пътуване на човешката душа от обикновения към вечния живот и от смъртта към безсмъртието…

Описание

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логична връзка извадки от Словото на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов, 1864–1944), живял и работил в България.

Съставители: Трендафила Балдевска (1926–2014) и Антония Йорданова

Книгата е структурирана в две глави:

Душата

 • Вселената
 • Душата – деветото чудо на света
 • Пътят на душата
 • Сродни души

Смъртта

 • Смъртта като трансформиране
 • Долните сфери на духовния свят
 • На небето
 • Слизане на земята
 • Възкресение

„Но онзи момент, когато се родила първоначално човешката душа, той е велик момент! Писанието го нарича „зазоряване на битието, създаване на един космос“. И ако вие схванете този момент, туй е едно възраждане. За всяка една душа се създава един космос. Това е най-важното! След милиони години вие ще разберете великата Истина. А сега вие мислите, че ще изчезнете. Не, ще се разтворят умовете ви и всеки ще разбере своята душа. Ще разберете, че във вас се крие нещо потаено. В туй се крие един велик момент. Така само ще познаете, че туй, което Бог е създал, не може да се изгуби.”

ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, 1924, с. 225.

Съставянето на книгата „По пътя на душата“ е заключителното дело на Трендафила Балдевска. То осмисли последните ѝ години и ни остави в наследство един ценен наръчник, който допринася за осветляването на съществените за всеки въпроси за живота и смъртта. Тя осъзнаваше, че на днешните хора им е нужно знание, за да разбират живота и да не се страхуват от смъртта. Последната воля на тази светла и неуморна душа беше книгата да бъде издадена и да стигне до широк кръг читатели.

Антония Йорданова

По книгата работиха още:

 • Веселина Маркова – предпечат
 • Людмила Димитрова – консултант
 • Наталия Ангелова – предпечат, оформление на корицата
 • Румяна Маринова – коректор
 • Художник на корицата: Генчо Алексиев (1896-1956)

Преди години Трендафила Балдевска и Ангел Кермедчиев повериха на нашето издателство отговорната задача да публикуваме „Причини за болестите и методи за тяхното лечение”, книга, която те съставиха из Словото на Учителя. Днес Ви представяме „По пътя на душата”, върху чието съставяне Трендафила Балдевска работи в последните години от живота си. По нейна воля и в нейна памет публикуваме тази разработка.