Съвременна комуникация без думи, д-р Аджит Кулкарни

52.00 лв.

Д-р Аджит Кулкарни изследва задълбочено езика на тялото в новата си книга „Съвременна комуникация без думи”.

Интересът му е провокиран от невъзможността да разчита само на думите при работата си с пациенти и студенти. След като разбира колко несъвършена е речта като изразно средство, започва да изследва жестовете и позите, за да разбере пълното послание, отправено към него като лекар и преподавател. В стремежа си да разбере тоталността, д-р Кулкарни изучава eзика на тялото и невербалната комуникация повече от 20 години. Естественият резултат от всички негови проучвания по темата е книгата „Съвременна комуникация без думи”.

Издател: „Едикта” ООД

ISBN: 978-619-90090-3-1

832 с.

Твърда корица, пълноцветен печат

 

Описание

Ако Вие сте:

  • Учител
  • Лекар
  • Психолог
  • Психиатър
  • Студент
  • Бизнесмен
  • Актьор

или сте човек, който се интересува от начина, по който собственото Ви тяло комуникира със заобикалящата го среда, то тази книга ще Ви помогне да разберете себе си и околните по-добре.

„Разбирането на уникалната комбинация от вербални и невербални изразни средства на пациента е от изключителна важност в практиката”, това е посланието, което д-р Кулкарни отправя към всички лекари.

Книгата „Съвременна комуникация без думи” включва четири глави, разделени в части.

І. Въведение – Кинезиката като наука, история и разбиране на езика като цяло.

ІІ. За комуникацията… – чрез езика на тялото са представени комуникационните умения, вътрепсихичната комуникация, тишината и характерните особености на езика на тялото.

ІІІ. Елементи от езика на тялото – външен вид, жестове, пози, израз на лицето, израз на очите, глас и интонация, пространство и дистанция, тактилна комуникация, речник на езика на тялото и универсални жестове.

ІV. Хомеопатична гледна точка – значение на езика на тялото в хомеопатията, основните модели на поведение и Materia Medica, царствата и езикът на тялото, откриване на модели, съвети за успешна практика, клиничен реперториум на езика на тялото, учене чрез случаи.

Д-р Кулкарни представя това изключително подробно изследване за невербалната комуникация с прецизността на учен и с опита на практик. Неговата книга ще Ви помогне да разберете по-добре себе си и околните, да подобрите комуникацията си и да предавате посланията си така, че да бъдат чути и разбрани. Всички примери в книгата са от лекарската практика на д-р Кулкарни, на базата на дългогодишния му опит. Ако сте лекар и се интересувате от хомеопатия, тази книга ще Ви помогне за развитие на практиката Ви и да подобрите разбирането си за концепцията за тоталност, а клиничният Реперториум ще ви помогне при избора на най-подходящото лекарство.

И най-доброто за накрая – тази книга Ви предлага не само описания на различни ситуации, пози и жестове, свързани с реални житейски ситуации, но и над 800 цветни илюстрации.

Д-р Аджит Кулкарни

Д-р Аджит Кулкарни е лекар-хомеопат от Индия. Лектор на редица международни семинари, ръководител на изследователни проекти в областта на хомеопатията, доказванията на нови лекарства, научен ръководител на студенти магистри и докторанти, носител на наградата „Изключителни постижения в областта на хомеопатията” през 2011, присъдена от Асоциацията на магистрите хомеопати в Индия. Известен е с новаторския подход, по който представя различни и разнообразни теми по хомеопатия пред студенти, лекари и специалисти. В практиката си и в преподаването си включва задълбочените си познания по психология. Говори марати, хинди, английски и езика на тялото. Основател на Институт за изследване на хомеопатията в градовете Сатара и Пуна, Индия.

В България д-р Кулкарни идва от 2004 г. Води семинари пред специалисти хомеопати. Той е предпочитан лектор заради задълбочените му познания в областта на медицината, психологията и хомеопатията като холистичен лечебен метод, както и заради умението му да пресъздаде по интересен начин различни теми.

На български език са публикувани две негови книги: „Хомеопатична позология” и „Съвременна комуникация без думи”, издания на ЦЗО „Едикта”.

Познаваме ли тялото си, така че да ни е от полза? Часът на зрителите, БНТ 2, 17.10.2015

„Познаваме ли тялото си, така че да ни е от полза, правим ли достатъчно, за да сме здрави и пълноценни, как да успеем да се опазим от изкушенията, макар и да знаем, че са вредни за нас.

Гост: д-р Аджит Кулкарни от Индия – човек, който не за първи път е в България, но за първи път е в нашето предаване. Задълбочените му познания в областта на психологията и хомеопатията му дават основания да е убеден в изключителната сила на хомеопатията за възстановяване и поддържане здравето на хората.