Сравнителна Материя Медика/Materia Medica

73.20 лв.147.60 лв.

  • Д-р Херман Грос
  • 1 част и 2 част
  • Том 1: 436 с.
  • Том 2: 450 с.
  • Корица: твърда
  • Издателсто: Златни страници
Изчистване
Код: Няма Категория:

Описание

Диференциалната диагностика на хомеопатичните средства представлява много важен етап от търсенето на similium. Досега ние не сме имали нито едно ръководство, посветено на сравнителните диагнози на лекарствата.  Книгата на един от учениците на самия Самуел Ханеман – д-р Херман Грос, ни дава възможност да попълним тази празнота.

Така се появява необходимост от намиране на такъв достоверен метод, който, първо – би позволил да се изключат случайни резултати и второ – би ни помогнал да осмислим в пълна степен и без особени трудности да въведем в практиката резултатите от вече известни доказвания. Според моето убеждение аз вече съм намерил такъв метод – това е метода на ДИФЕРЕНЦИАЛНАТА (сравнителната) ДИАГНОСТИКА на хомеопатичните средства, идентични по своето въздействие.

В „Сравнителна Materia Medica“ е събран огромен обем ценна информация. В нея са посочени 493 диференциални диагнози, които ще бъдат полезни, както за практикуващите хомеопати, така и за онези, които тепърва започват да изучават Materia Medica.

Изучаването на материала в тази книга трябва да бъде задълбочено и много подробно. Резултатът ще бъде много по-впечатляващ от този при изучаване на реперториума, понеже симптомите от реперториума са следствие от анализ, а симптомите в тази книга – следствие от синтез на много симптоми, събрани от различни източници. „Сравнителна Materia Medica“ има редица предимства пред реперториума. Тези предимства са особено важни за хомеопатите, които винаги могат бързо да намерят в тази книга нужната им информация.

Много важна част от книгата е „Предговора“, написан от самия д-р Грос. Той е свързан, както със самия текст, така и с неговата смислова наситеност. Всеки отделен абзац от „Предговора“, всъщност представлява конспективно обяснение на отделни фрагменти, с които читателя се среща в процеса на изучаване на книгата, но всички абзаци са обединени в обща тема.

Допълнителна информация

Част

Част 1+2, Част 1, Част 2