Пеперуди

12.00 лв.

Практически пътеводител за прилагане на семейството на пеперудите в хомеопатията

Патриция Леру

  • 128 с.
  • Превод от руски
  • Издание: 2014 г.

Описание

Посвещава се на всички деца, на които са им помогнали пеперуди…

В книгата, посветена на прилагането на семейството на пеперудите в хомеопатията, е представено описание на 13 нови патогенези на хомеопатични средства с позоваване на проведени зоказвания и изследвания, илюстрирани с примери от клиничната практика. Даденият труд позволява да се разширят познанията за хомеопатична Материя Медика и да се увеличат предписанията на редки препарати в практиката.

След като нашите чуждестранни колеги (Я. П. Янсън, Холандия; Шетна Шукла, Индия) формулираха особеностите на предписване на пеперудите, внимателно започвахме да ги предписваме на нашите по-крефки пациенти, а аз (Патрисия Леру) – на своите безпокойни, хиперактивни и немирни пациенти.

След няколко години се убедих в ефективността на препаратите от семейството на пеперудите, но, осъзнавайки неизвестността на това семейство в нашия хомеопатичен свят и особеността на тяхното предписание, започнах да търся и да експериментирам.