Хомеопатичната енергия на водорода

18.60 лв.

Предлаганата книга е уникална с това, че цялостното осъзнаване на същността на семейство „киселини” и характерните черти на всяка киселина се илюстрират с ярки случаи от хомеопатичната практика на д-р Льо Ру. По този начин авторът използва най-ефективния подход за изучаване на хомеопатичните препарати, включващ в себе си информация за естествените свойства на киселините, симптоми от хомеопатичните доказвания и клинични симптоми, все ключове, получени от практиката, помагащи за предписване на препарата. Във всяка глава има описан случай за използване на дадената киселина и анализ на пътя за избор на лекарството. Поднесен по този начин, материалът позволява на хомеопата да разбере патогенезата на препарата, тъй като всичко е преживяно в личния опит. Книгата дава възможност за постигане на „почувствано” разбиране на препарата, което помага на хомеопата да осмисли предписването не само на общоизвестните, но и на редките, по-слабо изучени киселини.

Със сигурност книгата ще бъде много ценно ръководство за всички практикуващи хомеопати, както и за обучаващите се студенти.

1 налични