Хомеопатична психотерапия

25.00 лв.

Всеки човек притежава конституционален хомеопатичен тип, независимо дали знае това, или не, дали вярва в това, или не. Ако го познава, той ще повиши степента на своето самоосъзнаване и възможностите си за самоконтрол и самоусъвършенстване. Дори да няма нужда от хомеопатично лечение, може да му бъде оказана превантивна психотерапевтична помощ за намаляване на рисковите фактори, характерни за съответния конституционален хомеопатичен тип чрез усвояване на подходящи техники за справяне с критичните ситуации в живота.

Доц.д-р Станка Михалкова

5 налични